Aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur na środowisku testowym


Informujemy o aktualizacji na środowisku testowym Krajowego Systemu e-Faktur

14.05.2024

16 maja 2024 r. w godzinach od 09:00 do 19:00 na środowisku testowym planowana jest aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur.

Aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur do wersji 2.6.1 obejmuje:

  • dodanie możliwości generowania UPO w wersji v4 (UPO na części), 
  • dodanie walidacji sprawdzającej czy przesłano paczki faktur dla procesu wysyłki wsadowej, 
  • dodanie informacji o identyfkatorze powiązanym NIP/PESEL w response usługi InitSession i InitToken,
  • dodanie do listy wyświetlanych Tokenów w Query/Credential/Sync tokenów dla identyfikatora powiązanego,
  • rozszerzenie response dla Query/Credential/Sync o informacje o identyfikatorze powiązanym - associatedIdentifier,
  • rozszerzenie listy posiadanych uprawnień o uprawnienia pochodzące z identyfikatora powiązanego NIP/PESEL,
  • obsługę uprawnień dla biur rachunkowych.

W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do środowisk testowych: API Krajowego Systemu e-Faktur oraz Aplikacji Podatnika KSeF.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

podatki.gov.pl
Serwis Ministerstwa Finansów

Opublikowano: 14.05.2024

Zmodyfikowano: 14.05.2024

Opracowanie: Redakcja Portalu Podatkowego

02 Kreska Podstawowy Kolor Czerwone Tlo
podatki.gov.plSkontaktuj się z nami
Fe

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Ue