Konsultacje KSeF


Miej wpływ na ostateczny kształt Krajowego Systemu e-Faktur.

14.05.2024

Ministerstwo Finansów (MF) przesunęło termin wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Miał on wejść od 1 lipca 2024 r., ale zostanie wdrożony w późniejszym terminie.

Więcej w komunikacie MF: Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF.

Proces konsultacji

Aby odpowiedzieć na pytania i wątpliwości przedsiębiorców, dotyczące rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu, MF zorganizowało konsultacje w sprawie wdrażania KSeF. W 9 spotkaniach – od 16 lutego do 1 marca br. – uczestniczyło łącznie około 10 tys. osób (stacjonarnie w siedzibie Ministerstwa Finansów i on-line).

W trakcie spotkania podsumowującego, które odbyło się 21 marca, zaprezentowano propozycje zmian w systemie KSeF wynikające z konsultacji. Szczegóły można znaleźć w prezentacji oraz komunikacie na stronie. Dziękujemy za udział w tym etapie konsultacji.

W następnym kroku MF przestawiło projekt rozwiązań prawnych, dotyczący zmian w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), który był konsultowany do 19 kwietnia 2024. Więcej informacji w komunikacie o rozpoczęciu konsultacji KSeF.

Równolegle z konsultacjami rozwiązań prawnych przedstawiono projekt zmienionej specyfikacji oprogramowania interfejsowego (więcej informacji w komunikacie).

Nowy termin obowiązkowego KSeF

Po otrzymaniu wyników zewnętrznego audytu systemu KSeF MF zdecydowało, że KSeF będzie obowiązkowy od 1 lutego 2026 r. Jednocześnie przedstawiciele MF deklarują, że chcą kontynuować rzetelne konsultacje z przedsiębiorcami, ale zakończyć prace jak najszybciej, żeby wszyscy mieli pewność co do ostatecznego kształtu systemu. Więcej informacji w komunikacie nt. podsumowania audytu KSeF.

W związku z istotnym przesunięciem terminu wdrożenia KSeF, Ministerstwo Finansów zdecydowało, że proces legislacyjny będzie podzielony na dwa etapy. W pierwszym, który zakończy się w czerwcu 2024 r., zmiany ustawowe będą dotyczyć tylko określenia nowego terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF na 1 lutego 2026 r. Odpowiednio zostaną też przesunięte terminy dodatkowych odroczeń dotyczących: kar za błędy w KSeF, wymogu płatności z podaniem numeru KSeF (bez MPP) oraz faktur wystawianych z kasy rejestrującej. Więcej informacji w komunikacie nt. przyjęcia projektu zmian w ustawie przez Radę Ministrów.

W drugim etapie przedmiotem prac będą szczegółowe rozwiązania legislacyjne dotyczące uproszczenia obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF. W drugim projekcie legislacyjnym będą również przedstawione propozycje Ministerstwa Finansów dotyczące etapowego wejścia w życie obowiązkowego KSeF. Resort proponuje, żeby od 1 lutego 2026 r. obowiązek objął przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, a pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r. Projekt zostanie poddany szczegółowym konsultacjom publicznym i opiniowaniu.

Komunikaty

podatki.gov.pl
Serwis Ministerstwa Finansów

Opublikowano: 09.04.2024

Zmodyfikowano: 14.05.2024

Opracowanie: Redakcja Portalu Podatkowego

02 Kreska Podstawowy Kolor Czerwone Tlo
podatki.gov.plSkontaktuj się z nami
Fe

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Ue