KSeF obowiązkowy od 1 lutego 2026 r.


Nowy termin obowiązkowego KSeF. Dalsze konsultacje zmian w systemie.

18.07.2024

Grafika przedstawiająca trzy osoby i napis KSeF obowiązkowy od 1 lutego 2026 r.

Obowiązkowy KSeF od 1 lutego 2026 r.

10 czerwca została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja ustawy o VAT (poz. 852, dostępna pod linkiem : https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/852), która przesuwa obowiązek wystawiania e-faktur na 1 lutego 2026 r. Oznacza to, że do tego czasu zasady wystawiania faktur pozostają bez zmian.

Dalsze zmiany legislacyjne

Podpisana ustawa przesuwa datę, od której zacznie obowiązywać Krajowy System e-Faktur (KSeF). Jednak, aby dać przedsiębiorcom możliwość lepszego zapoznania się z propozycjami zmian i przeprowadzenia rzetelnych konsultacji, MF podjęło decyzję o podzieleniu prac legislacyjnych na dwie części.

W drugim projekcie legislacyjnym Ministerstwo Finansów (MF) przedstawi propozycje uproszczeń obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF oraz zaproponuje etapowe wejście w życie obowiązkowego KSeF:

  • 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł,
  • 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców.

Proces konsultacji

Przypomnijmy, że w poprzednich miesiącach MF zorganizowało konsultacje w sprawie wdrażania KSeF. W ich trakcie odpowiadało na pytania i wątpliwości przedsiębiorców, dotyczące rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu. W 9 spotkaniach – od 16 lutego do 1 marca br. – uczestniczyło łącznie około 10 tys. osób (stacjonarnie w siedzibie MF i online).

Podczas spotkania podsumowującego, które odbyło się 21 marca, zaprezentowano propozycje zmian w systemie KSeF, wynikające z konsultacji. Szczegóły można znaleźć w prezentacji oraz komunikacie na stronie. Dziękujemy za udział w tym etapie konsultacji.

W następnym kroku MF przestawiło projekt rozwiązań prawnych, dotyczący zmian w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w KSeF, który był konsultowany do 19 kwietnia 2024. Więcej informacji w komunikacie o rozpoczęciu konsultacji KSeF.

Równolegle z konsultacjami rozwiązań prawnych przedstawiono projekt zmienionej specyfikacji oprogramowania interfejsowego (więcej informacji w komunikacie).

18 lipca 2024 r. MF i Krajowa Administracja Skarbowa zorganizowały kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące KSeF, podczas którego przedstawiciele resortu finansów podsumowali dotychczasowe prekonsutlacje rozwiązań liberalizujących warunki obowiązkowego KSeF.

Podczas spotkania dyskutowano również o kierunku dalszych uproszczeń, w tym potwierdzenia zasadności utrzymania niektórych odroczeń w KSeF oraz etapowego wprowadzania systemu. Eksperci resortu zaprezentowali propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury. Więcej informacji w komunikacie o podsumowaniu prekonsultacji i kierunku kolejnych uproszczeń w KSeF.

O kolejnych krokach będziemy informować na bieżąco.

Przypominamy, że więcej szczegółów na temat działania systemu jest dostępnych na stronie https://ksef.podatki.gov.pl/

Komunikaty

podatki.gov.pl
Serwis Ministerstwa Finansów

Opublikowano: 09.04.2024

Zmodyfikowano: 18.07.2024

Opracowanie: Redakcja Portalu Podatkowego

02 Kreska Podstawowy Kolor Czerwone Tlo
podatki.gov.plSkontaktuj się z nami
Fe

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Ue