Strefa testowa KSeF


Informacje dotyczące zasad i procedur przy testowaniu rozwiązań KSeF

11.06.2024

Grafika przedstawiająca trzy osoby i napis KSeF obowiązkowy od 1 lutego 2026 r.
Sprawdź

Oprogramowanie testowe i przedprodukcyjne (Demo)

Szczegółowy opis oprogramowania wraz odnośnikami do jego poszczególnych modułów znajduje się na dedykowanych stronach dla środowiska testowego oraz przedprodukcyjnego (Demo).

Uwaga: Środowisko testowe oraz przedprodukcyjne (Demo) Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest przystosowane do wysyłki plików według wzoru struktury logicznej e-Faktury FA(2) opublikowanej na ePUAP

Uwaga: Środowisko przedprodukcyjne (Demo) opiera się o faktyczne dane uwierzytelniające zgodne z rejestrem informacji o właścicielach firm. W celu zalogowania się do usługi konieczne jest posiadanie faktycznych uprawnień, analogicznych jak dla środowiska produkcyjnego.

Cel

Celem udostępnienia środowiska testowego oraz przedprodukcyjnego (Demo) jest przetestowanie nowego rozwiązania przez zainteresowane podmioty zajmujące się rozwojem oprogramowania do fakturowania. Testy umożliwiają dostosowanie systemów informatycznych do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur, który udostępniliśmy w styczniu 2022 roku w wersji fakultatywnej.

W ramach środowiska testowego oraz przedprodukcyjnego (Demo) należy używać zanonimizowanych danych.

Działanie środowiska przedprodukcyjnego (Demo) jest analogiczne do systemu produkcyjnego z tą różnicą, że znajdujące się tam dane nie są dokumentami księgowymi.

Faktury wystawione w środowisku testowym i przedprodukcyjnym (Demo) nie będą wywierały żadnych skutków prawnych i po określonym czasie zostaną usunięte z systemu.

Udział w testach

Udział w testach nie wymaga oficjalnych zgłoszeń.

Główne założenia

Opublikowaliśmy strukturę logiczną e-Faktury FA(2), udostępniliśmy narzędzia informatyczne.

W wersji testowej:

 • zastosujesz samodzielnie wygenerowane podpisy i pieczęci,
 • przekażesz faktury do Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą udostępnionego API w trybie wsadowym lub interaktywnym,
 • udostępnimy UPO z listą faktur wysłanych we wsadowej paczce lub w trakcie trwania interaktywnej sesji.

W wersji przedprodukcyjnej (Demo):

 • zastosujesz faktyczne dane uwierzytelniające zgodne z rejestrem informacji o właścicielach firm,
 • przekażesz faktury do Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą udostępnionego API,
 • udostępnimy UPO z listą faktur wysłanych we wsadowej paczce lub w trakcie trwania interaktywnej sesji

Udostępnione usługi zweryfikują zgodność plików XML e-Faktur z opublikowaną strukturą logiczną e-Faktury w formacie XSD.

Zarządzanie uprawnieniami

Zarządzanie uprawnieniami pozwala na przeglądanie, nadawanie i odbieranie uprawnień. Dostępne role to:

 • właściciel – rola określana przez system
 • faktury_odczyt – rola nadawana przez zarządzającego uprawnieniami
 • faktury_zapis – rola nadawana przez zarządzającego uprawnieniami
 • poświadczenia – odczyt – rola nadawana przez zarządzającego uprawnieniami
 • poświadczenia – zarządzanie – rola nadawana przez zarządzającego uprawnieniami
 • samofakturowanie – rola nadawana przez zarządzającego uprawnieniami
 • przedstawiciel podatkowy – rola nadawana przez zarządzającego uprawnieniami
 • operacje egzekucyjne – rola nadawana przez zarządzającego uprawnieniami (komornik sądowy lub organ egzekucyjny)
 • komornik sądowy – rola określana przez system
 • organ egzekucyjny – rola określana przez system
 • jednostka samorządu terytorialnego – nadrzędna – rola wskazująca nadrzędną jednostkę samorządu terytorialnego
 • jednostka samorządu terytorialnego – podrzędna – rola wskazująca podrzędną jednostkę samorządu terytorialnego w kontekście nadrzędnej jednostki samorządu terytorialnego
 • grupa VAT – nadrzędna – rola wskazująca nadrzędną jednostkę grupy VAT
 • grupa VAT – podrzędna – rola wskazująca podrzędną jednostkę grupy VAT w kontekście nadrzędnej jednostki grupy VAT
 • zarządzanie jednostką podrzędną – rola operacyjna, która może zostać nadana wyłącznie w tym samym kontekście, który wcześniej został oflagowany jako Jednostka Samorządu Terytorialnego – nadrzędna lub Grupa VAT – nadrzędna.

Komunikacja

Testujesz KSeF i masz uwagi lub propozycje ewentualnych modyfikacji?

Prześlij na adres: info.ksef@mf.gov.pl wpisując w tytule wiadomości hasło: TEST

Struktura logiczna e-Faktury

Struktura FA(2)

Webinarium

Webinarium z 25.11.2021 r. na temat integracji z Krajowym Systemem e-Faktur

Webinarium

Webinarium z 07.04.2022 r. na temat Aplikacji Podatnika KSeF

Testowa aplikacja Podatnika KSeF

Umożliwia zarządzanie uprawnieniami, uwierzytelnianie, wystawianie, odbieranie i przeglądanie e-Faktur

Kontakt

Masz pytanie? Napisz na info.ksef@mf.gov.pl

podatki.gov.pl
Serwis Ministerstwa Finansów

Opublikowano: 25.08.2023

Zmodyfikowano: 11.06.2024

Opracowanie: Redakcja Portalu Podatkowego

02 Kreska Podstawowy Kolor Czerwone Tlo
podatki.gov.plSkontaktuj się z nami
Fe

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Ue