Aplikacja Podatnika KSeF, Aplikacja Mobilna KSeF i inne narzędzia


Umożliwiają zarządzanie uprawnieniami, uwierzytelnianie, wystawianie, odbieranie i przeglądanie e-Faktur

11.06.2024

Grafika przedstawiająca trzy osoby i napis KSeF obowiązkowy od 1 lutego 2026 r.
Sprawdź

Aplikacja Podatnika KSeF umożliwi Ci:

  • wystawianie, odbieranie i przeglądanie e-Faktur,
  • zarządzanie uprawnieniami.

Dodatkowo w ramach bezpłatnych narzędzi:

  • sprawdzisz status przetworzenia e-faktury oraz pobierzesz UPO KSeF,
  • uzyskasz możliwość podglądu faktury bez konieczności logowania (anonimowy dostęp do e-faktury).

Bezpłatne narzędzia KSeF udostępniamy w wersji produkcyjnej oraz w celach próbnych w wersji testowej i przedprodukcyjnej

Bezpłatne narzędzia KSeF

""

Aplikacja Podatnika KSeF - wersja produkcyjna

""

Aplikacja Podatnika KSeF - wersja przedprodukcyjna (Demo)

""

Aplikacja Podatnika KSeF - wersja testowa

Aplikacja Mobilna KSeF - wersja produkcyjna

Inne narzędzia

Aplikacja e-mikrofirma została zintegrowana z KSeF i umożliwia:

  • powiązanie istniejącego konta z KSeF,
  • wystawianie faktur w KSeF,
  • odbieranie faktur z KSeF oraz przenoszenie ich bezpośrednio do ewidencji VAT, bez konieczności ręcznego przepisywania danych.

Aplikację e-mikrofima znajdziesz w e-Urzędzie Skarbowym.

Ważne: aby skorzystać z e-mikrofirmy, skorzystaj z login.gov.pl lub aplikacji mObywatel

Z e-mikrofirmy nie skorzystasz, jeśli zalogujesz się danymi podatkowymi.

Instrukcje dotyczące e-mikrofirmy znajdziesz w zakładce JPK_VAT z deklaracją

podatki.gov.pl
Serwis Ministerstwa Finansów

Opublikowano: 25.08.2023

Zmodyfikowano: 11.06.2024

Opracowanie: Redakcja Portalu Podatkowego

02 Kreska Podstawowy Kolor Czerwone Tlo
podatki.gov.plSkontaktuj się z nami
Fe

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Ue